Database

Database(Veritabanı) Nedir?

Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir.

Veri tabanı programları; bilgisayara verilerin toplanması, toplanan verilere erişimi, istenilen veriler üzerinde değişiklik yapılmasını ve istenilen verilerin listelenmesini sağlayan bir yapıdır.​

Veri Tabanları Hangi Alanlarda Kullanılır?

Günümüzde veritabanı sistemleri,  bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine,telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır.​


Veri Tabanı Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur?​​

Veritabanı fiziksel olarak bilgileri tutrken mantıksal bir hiyerarşiye de sahiptir. Veritabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu, dizaynı,sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veritabanı yöneticiliği kavramının oluşmasına neden olmuştur.