ERP ile Otomasyon Entegrasyonu

Üretim otomasyon ve entegrasyon çözümlerini kullanmak işletmelere, günümüzün rekabet koşulları dikkate alındığında, süreçlerini yönetirken hem bu süreçlerin verimliliği artırmak, hem de operasyonel işlerinde hız kazandırmak açısından rekabette avantaj yakalamalarını sağlamaktadır.

Üretim entegrasyon ve otomasyonun sağlanması sonucunda karar ve yönetim sürecine katkı sağlayacak enstrümanlardan bazıları aşağıda listelenmiştir

Doğru, Hızlı ve Entegre Veri Toplama

Otomatik Makine Üretimi İzleme (Production Data Collection)

Duruş Analizleri

Hurda Analizleri

Yan Ürün Analizleri

Üretim Raporları

Makine Bazında Üretim Planlama (Scheduling)

Birim Üretim Süresi Analizleri

Ürün Etiketleme

Görsel Yönetim (Anlık Performans, Üretim Durumu, Operasyonel Kalite Bilgileri Takibi)