SCADA

SCADA Sisteminin Tanımı

Kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi olan SCADA kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözetlemesi sağlanabilir.
SCADA kontrol sistemleri değişik işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarının kademeli (katmanlı) olarak gerçekleştirilmesine imkan tanır.

Genel olarak SCADA Sisteminin uygulamada sağladığı avantajlar

• Kullanıcı tarafından tanımlanmış işletmeye ait parametreler (seviye, sıcaklık, basınç, dijital sinyaller, vana ve motor durumları, sistem durumu vb.) vasıtasıyla işletmenin takibi,
• Reçete ekranları vasıtasıyla, üretim reçetelerinin girilmesi ve işleyen reçeteler hakkında operatörün bilgilendirilmesi,
• Parametre ekranları vasıtasıyla, sistem için gerekli olan limit değerlerin (set-point, alt ve üst alarm değerleri) girilmesi,
• P, I, D parametrelerinin girilebilmesi ve gözlenmesi,
• İşletme değerlerinin tarihsel ve gerçek zamanlı trendlerinin tutulması,
• Anlık ve periyodik raporların (üretim, reçete, stok vb.) alınması,
• Otomatik çalışan sisteme, SCADA ekranlarından manuel müdahale imkanı,
• Alarm ve durumların gösterilmesi ve yazıcıya ve/veya veri tabanına kayıt edilmesi,
• İleri düzeyde kalite kontrol (örneğin istatistiksel proses kontrol) desteği.